16. oktobra 2021 je v koncertni dvorani “Haus der Musik” v avstrijskem Innsbrucku potekal projekt “Blasmusik Impulse”. Z mednarodno žirijo smo na podlagi glasbene izvedbe opravili mentorske razgovore z dirigenti in predstavniki avstrijskih orkestrov, kar jim bo pomagalo pri nadaljnjem delu.