Učenje klavirja

UČENJE KLAVIRJA Z DIRIGIRANJEM

Tečaj klavirja z vključenimi osnovami dirigiranja. Primerno za vse, ki se želite naučiti igrati klavir, hkrati pa spoznati osnove dirigiranja in bi pozneje želeli obiskovati ure dirigiranja.

UČENJE KLAVIRJA – PARTITURNE IGRE

Učenje igranja partitur na klavir, ki temelji na analizi gradiva in urjenju transponiranja inštrumentov. Primerno za vse, ki si želijo nadaljevati študij dirigiranja na glasbenih univerzah.

UČENJE KLAVIRJA

Poučevanje je prilagojeno posamezniku, njegovim željam in potrebam po znanju.

TEORIJA GLASBE

Če teorije glasbe še ne obiskujete vzporedno z učenjem inštrumenta, se lahko odločite za individualne ali skupinske ure. Vsebina je prilagojena potrebam posameznika oz. skupine.
Ure so lahko namenjene tudi pripravam na sprejemne izpite nadaljnjega glasbenega študija, bodisi na srednji glasbeni šoli ali pa na univerzi.

Seminar za dirigiranje

Tečaj klavirja tudi na domu ali na daljavo

INDIVIDUALNO POUČEVANJE

Individualno poučevanje se izvaja na lokaciji Japan Piano Centra v Ljubljani.

POUČEVANJE NA DALJAVO (ONLINE)

Poučevanje se izvaja preko aplikacije ZOOM.

Rad bi izvedel-a več